Hubert Keller

Hubert Keller

Interim- en programmamanager, projectleider en associate bij Iroko

Ervaren manager in het sociaal domein

Huberts kracht is mensgericht leidinggeven aan teams of organisaties, altijd met het oog op een hoger doel. Dat doel is vaak: een passende baan, opleiding of dagbesteding voor mensen die moeilijk meekomen. Maar Huberts drijfveer ligt ook bij de inrichting van organisaties en bedrijven zelf, met het oog op een uitstekende dienstverlening. Met achttien jaar managementervaring bij overheden, in het sociaal domein en in het bedrijfsleven is Hubert iemand waarop je kunt bouwen.

Projectleider en interim-manager

Bij een grote gemeente leidt hij bijvoorbeeld het onderzoek naar de mogelijkheden voor een nieuw participatiebedrijf. Onder zijn aansturing werken medewerkers van verschillende organisaties samen aan een degelijke analyse: gemeente, SW-uitvoeringsbedrijven en re-integratiebedrijven. Een complexe omgeving waar Hubert overzicht houdt en richting geeft. Zijn positieve energie werkt aanstekelijk. In andere opdrachten wordt Hubert daarom vaak als interim-manager ingeschakeld om organisaties en teams vlot te trekken. Hij is een verbinder: tussen mensen, tussen organisaties en tussen beleid en praktijk.

Samenwerking in sociaal domein

Hubert luistert, geeft mensen aandacht en de sturing die nodig is. Liefst met veel ruimte en vertrouwen, waarbij hij ieders kennis en ideeën graag benut. De opbouwende manier van samenwerken kenmerkt zijn stijl: denken in termen van kansen, oplossingsrichtingen en voorwaarden voor succes. Als het moet, zit hij dicht op de bal en forceert hij keuzes. Hij legt altijd uit ‘waarom’;