Peggy Offermans

Peggy Offermans

Adviseur, projectleider en onderzoeker

Sterk op het snijvlak beleid en uitvoering in het sociaal domein

Als klinisch psycholoog kent Peggy heel wat kanten van onze samenleving. In jeugdgevangenissen en sociale werkplaatsen werkte ze met mensen in kwetsbare posities. Inmiddels werkt ze al jaren als adviseur, projectleider en onderzoeker voor organisaties in het sociaal domein, maar voor Peggy blijven mensen centraal staan. Wezenlijk verschil maken voor mensen die het moeilijk hebben, daar doet ze het voor.

Participatiewet laten werken

Peggy werkt vooral op het snijvlak van beleid en uitvoering. Altijd met als doel: mensen die onder de Participatiewet vallen een goede plek bieden bij een toekomstbestendig bedrijf. Ze is betrokken bij het opzetten van nieuwe werkbedrijven. Onderzoekt welke delen van bestaande bedrijven opgeheven, voortgezet of samengevoegd kunnen worden. Ze bereidt besluitvorming voor, schrijft mee aan implementatieplannen en maakt deel uit van implementatieteams. Maar ook de samenwerking tussen organisaties in het sociaal domein verbeteren, doet Peggy graag en goed.

Strategisch en pragmatisch

Ze is een strategisch denker met veel kennis van