Peggy Offermans

Peggy Offermans

Adviseur, projectleider en onderzoeker

Sterk op het snijvlak beleid en uitvoering in het sociaal domein

Als klinisch psycholoog kent Peggy heel wat kanten van onze samenleving. In jeugdgevangenissen en sociale werkplaatsen werkte ze met mensen in kwetsbare posities. Inmiddels werkt ze al jaren als adviseur, projectleider en onderzoeker voor organisaties in het sociaal domein, maar voor Peggy blijven mensen centraal staan. Wezenlijk verschil maken voor mensen die het moeilijk hebben, daar doet ze het voor.

Participatiewet laten werken

Peggy werkt vooral op het snijvlak van beleid en uitvoering. Altijd met als doel: mensen die onder de Participatiewet vallen een goede plek bieden bij een toekomstbestendig bedrijf. Ze is betrokken bij het opzetten van nieuwe werkbedrijven. Onderzoekt welke delen van bestaande bedrijven opgeheven, voortgezet of samengevoegd kunnen worden. Ze bereidt besluitvorming voor, schrijft mee aan implementatieplannen en maakt deel uit van implementatieteams. Maar ook de samenwerking tussen organisaties in het sociaal domein verbeteren, doet Peggy graag en goed.

Strategisch en pragmatisch

Ze is een strategisch denker met veel kennis van de werkvloer. Ze vraagt zich steeds af: hoe gaan we ervoor zorgen dat beleid in de praktijk gaat werken? Niet alleen straks, maar ook op de lange termijn. Ze is zeer realistisch in haar verwachtingen van mensen in lastige posities en zoekt tegelijk naar kansen en oplossingen. Ze observeert, luistert, stelt kritische vragen, analyseert en slaat dan vaak de spijker op z’n kop. Peggy is een ‘mensenmens’ die makkelijk contact maakt, afspraken nakomt en mensen verbindt. Ook kan ze vasthoudend zijn en zorgen dat er beslissingen worden genomen.

Peggy woont met haar man en twee dochters in Voorhout. In haar vrije tijd is ze een fanatiek hardloper en trailrunner; ze rent graag in de duinen vlakbij huis en loopt marathons in het hele land.

Maak kennis met ons team

Peter
Petervan Nes
Jaco
Jacovan Velden
Peggy
PeggyOffermans
Joost
JoostClarenbeek
Olette
OletteKoops
Jan Rob
Jan Robvan Leeuwen
Udo
UdoPossel
Wim
WimSchreuders