Iroko en SEOR geven inzicht in de effectiviteit van re-integratie

10 maart 2021

Iroko en SEOR geven inzicht in de effectiviteit van re-integratie

Gemeenten geven regelmatig aan dat zij onvoldoende inzicht hebben in de resultaten van re-integratie activiteiten die zij aanbieden aan hun inwoners met een bijstandsuitkering. Iroko helpt gemeenten dit inzicht te verkrijgen en zo het re-intregratiebeleid te optimaliseren. Dat doen wij in samenwerking met Sociaal Economisch Onderzoek Rotterdam (SEOR).

Gemeenten kennen de reden van uitstroom uit de uitkering vaak niet, of niet voldoende. Zij weten niet goed hoeveel inwoners tijdens of na een re-integratietraject een betaalde baan hebben gevonden. Ook is niet bekend hoe lang dit dienstverband heeft geduurd en of de inwoner na deze baan een andere baan heeft gevonden. Ook is vaak niet bekend in welke sector/branche mensen werk vinden en wat voor type werk. Over de netto-effectiviteit van re-integratie in termen van uitstroom uit de uitkering en/of het vinden van betaald werk is vaak helemaal geen informatie voorhanden.

Gegevens koppelen

Iroko en SEOR helpen gemeenten dit inzicht te verkrijgen. De basis van onze aanpak is het (privacy-proof) koppelen van gegevens van de gemeente (of de gezamenlijke sociale dienst) over inwoners die een bijstandsuitkering hebben of hebben gehad en over de uitgevoerde re-integratietrajecten voor inwoners met beschikbare microdata op het landelijke niveau.

Antwoorden

Op basis van dit samengestelde databestand kunnen via een statistische analyse antwoorden worden gegeven op de volgende vragen:

  • Hoeveel inwoners zijn tijdens of na het re-integratietraject uitgestroomd uit de uitkering?
  • Hoeveel inwoners hebben tijdens of na het re-integratietraject een betaalde baan gevonden?
  • In welke sector/branche was deze baan, voor bepaalde of onbepaalde tijd, voor hoeveel uur per week?
  • Duurzaamheid: heeft men de baan nog steeds? Zo nee, heeft men een andere baan gevonden? In welke sector/branche, etcetera?

Deze vragen kunnen ook per deelgroep worden beantwoord.

Beleid optimaliseren

Deze informati