31 mei 2024

Meicirculaire 2024: 64 mln voor sociaal ontwikkelbedrijven en meer begeleidingsbudget Beschut

De Meicirculaire van het Rijk is weer uit. Daaruit komt de uitstroom van het aantal Wsw-medewerkers net als vorig jaar weer hoger was dan eerder ingeschat. Financieel betekent dat dat de rijksbijdrage per Wsw-medewerker hoger uitpakt dan eerder aangenomen. Het kabinet voegt verder in 2024 eenmalig een bedrag toe van € 63,9 miljoen om gemeenten tegemoet te komen bij de financiële uitdagingen die zij ervaren rondom de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. Dit extra budget zou moeten worden ingezet om stappen te zetten naar een toekomstbestendige infrastructuur. Het begeleidingsbudget Beschut Werk is zoals eerder al was aangekondigd opgehoogd met ruim € 2.000 per plek.

Meer informatie en een verdiepende analyse is te vinden in deze notitie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter van Nes. Dat kan ook wanneer u nadere informatie zou willen over de gevolgen voor uw gemeente of sociaal werkbedrijf.