Second opinion en toetsing van plannen

11 oktober 2023

Iroko model voor raming ontwikkeling uitkeringslasten BUIG

Op 10 oktober hebben wij ons model ‘BUIG-Scenario’s Iroko’ gelanceerd. U kunt de rapportage voor uw gemeente eenmalig gratis en vrijblijvend ontvangen. Vanaf 2024 zijn de BUIG-scenario’s op abonnementsbasis beschikbaar. Hieronder vindt u meer informatie over het model en hoe u de eenmalige gratis rapportage voor uw gemeente kunt verkrijgen. 

Hoe ontwikkelt het saldo op de BUIG zich in uw gemeente?

Met het door Iroko ontwikkelde model BUIG-scenario’s krijgt u hier meer zicht op. BUIG-scenario’s Iroko geeft per gemeente een raming van de uitkeringslasten BUIG en het tekort of overschot op BUIG. We hebben het model geactualiseerd met de eind september bekendgemaakte voorlopige budgetten voor het jaar 2024. Daardoor geeft het model een actuele raming van de uitkeringslasten en het tekort of overschot in 2024 voor uw gemeente.

Wat biedt ons model ‘BUIG-scenario’s Iroko’?

Het model geeft per gemeente een raming voor vijf scenario’s voor hoe de BUIG-lasten zich in uw gemeente kunnen ontwikkelen in 2024. Aan de hand van de volumeontwikkeling in de eerste vier maanden van 2023 (bron: CBS) wordt aangegeven in de richting van welk scenario de ontwikkeling in de gemeente wijst. Daarmee krijgt u nieuwe inzichten in de mogelijke bandbreedte van de financiën.

Het model geeft ook een vergelijking (benchmark) van de ontwikkeling van de uitkeringslasten van de gemeente in 2020 – 2022 en 2021 – 2022 ten opzichte van de landelijke ontwikkeling en het gemiddelde van gemeenten in dezelfde grootteklasse van gemeenten. Ook voor de volumeontwikkeling in de eerste maanden van 2023 geven we deze benchmark.

Aanbod

U kunt een gratis rapportage voor uw gemeente (of gemeenten indien u ‘Inkomen’ in een gemeenschappelijke regeling uitvoert) aanvragen via info@iroko.nl.

Wij vragen u uw functie bij de gemeente of het samenwerkingsverband in de mail te vermelden.

De gratis rapportage is eenmalig. U kunt zich vanaf 2024 abonneren op BUIG-scenario’s Iroko.  U krijgt dan twee keer per jaar een update van de uitkomsten van het model voor uw gemeente, in mei en oktober na de bekendmaking van aangepaste / nieuwe budgetten.