Macrobudget Wsw verhoogd

30 mei 2020

Macrobudget Wsw met 3,38% verhoogd

Het macrobudget Wsw is in de meicirculaire 2020 met 3,38% verhoogd vanwege de loonprijsontwikkeling (LPO). Onderstaande tabel heeft het verhoogde macrobudget Wsw en het macrobudget in de septembercirculaire 2019.

Macrobudget Wsw

De afspraak tussen werkgevers en vakbonden tot en met 2019 was dat de LPO werd ingezet voor de verhoging van de CAO-lonen van de SW-medewerkers. Ook in het principe akkoord over de CAO 2020 is deze afspraak gemaakt.

Uitstroom SW-medewerkers is in 2019 hoger geweest dan vorig jaar aangenomen in het verdeelmodel

Het verdeelmodel voor het Wsw-budget ging vorig jaar uit van 71.546 arbeidsjaren Wsw in 2019. Uit de meicirculaire 2020 blijkt dat de realisatie in 2019 ruim 1% lager is, namelijk 70.737 arbeidsjaren.

Arbeidsjaren Wsw

Het Rijk gaat nu, mede door lagere realisatie in 2019, uit van minder Wsw-plekken in 2020 – 2024 dan in de meicirculaire 2019

Doo