Bureau voor advies, management en onderzoek in het sociaal domein

Wij werken voornamelijk voor gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden en uitvoeringsorganisaties in het sociaal domein. Een greep uit onze dienstverlening:

Advies

 • Visieontwikkeling op de uitvoering van de Participatiewet, ook bij gemeentelijke herindelingen.
 • Ontwikkeling toekomstscenario’s Participatiewet.
 • Visie- en beleidsvorming op armoede en schulden.
 • Visie en beleidsvorming in de verbinding tussen dagbesteding en werk.
 • Advies en beleidsontwikkeling op het gebied van participatie en re-integratie. Bijvoorbeeld over motivering van bijstandsgerechtigden of koppeling van participatiebeleid aan gezondheid en armoedebestrijding.
 • Organisatieadvies, o.a. over inclusief werkgeverschap en het verbeteren van de samenwerking tussen organisaties in het sociaal domein.
 • Brainstormsessies t.b.v. visieontwikkeling.

Kwartiermaken

 • Kwartiermaken voor nieuwe lokale werkteams.
 • Kwartiermaken voor nieuwe participatiebedrijven, al dan niet voortkomend uit andere regelingen.
 • Kwartiermaken voor het integreren van SW-arbeidsplaatsen in de gemeentelijke organisatie.

Management

Iroko biedt projectmanagement, programmamanagement en interim-management, onder andere op het gebied van veranderopgaven in het sociaal domein:

 • Op- en afbouw van lokale of gemeenschappelijke regelingen
 • Opzetten van lokale werkteams
 • Verankering van sociaal ondernemerschap bij commerciële bedrijven
 • Werkoffensieven
 • Inclusieve arbeidsmarkt
 • Aanpak kwetsbare jongeren.

Onderzoek

 • Onderzoek naar de staat van de sociale werkvoorziening, onder andere op het gebied van dienstverlening, arbeidsontwikkeling, financiën, aansturing, resultaten, verkoop en samenwerking met partners.
 • Onderzoek naar de effectiviteit van re-integratie, inclusief benchmark met andere gemeenten.
 • Doelgroeponderzoek, o.a. naar omvang en ondersteuningsbehoefte.
 • Marktonderzoek in het kader van een werkgeversbenadering.
 • Financiële analyses, bijvoorbeeld naar de effecten van bezuinigingen of reorganisaties op het gebied van participatie.
 • Scenariostudies, bijvoorbeeld over het opheffen, voortzetten of samenvoegen van werkbedrijven.
 • Businesscases voor nieuwe of vernieuwende werkbedrijven.
 • Brainstormsessies t.b.v. probleemanalyse.