15 juni 2022

Hoe data gemeenten helpen bij slim re-integratiebeleid

Weet u hoe het mensen, die zijn uitgestroomd uit de bijstand naar werk, vergaat op de arbeidsmarkt? Zijn zij nog aan het werk, en waar dan? In dezelfde of een andere baan? Of zijn zij weer werkloos, en welke tijd zijn zij dan wél aan het werk geweest? De meeste gemeenten weten niet goed wat de effecten zijn van hun re-integratiebeleid. Zonde, want de dienstverlening kan flink verbeteren op basis van meer data over de periode na uitstroom. Iroko en SEOR helpen gemeenten om meer inzicht te krijgen in de duurzaamheid van de uitstroom en zo beter onderbouwde beleidskeuzes te maken en meer maatwerk te bieden aan cliënten.

“Wij geven gemeenten diepgaand inzicht in de duurzaamheid van de uitstroom uit de bijstand”, zegt Peter van Nes, onderzoeker en adviseur bij Iroko. “Bijvoorbeeld: bij welke groepen mensen zie je duurzame uitstroom? Blijven zij bij de eerste baan, of maken ze een stap naar een volgende baan? Hoeveel uur werken mensen die uitstromen, op welke contracten en tegen welke beloning? In hoeverre zijn uitzendbureaus een goede opstap naar duurzaam werk? Welke groepen raken weer werkloos en wanneer?”

Patronen uitstroom bijstand

Voor deze analyses werkt Iroko samen met vertrouwde partner SEOR, een onafhankelijk bureau voor sociaal-economisch onderzoek, gelieerd aan de Erasmus Universiteit. Elisa de Vleeschouwer, onderzoeker bij SEOR: “Wij koppelen geanonimiseerde gegevens van de gemeente of sociale dienst  aan data van het CBS. Zo maken we de arbeidsmarktpatronen van mensen die uitgestroomd zijn uit de bijstand inzichtelijk. Deze patronen kunnen we voor verschillende (aandachts)groepen mensen analyseren, bijvoorbeeld jongeren, ouderen of statushouders. Ook kunnen we resultaten van gemeenten vergelijken.”

Duurzame uitstroom

SEOR maakt dit soort analyses vaker op landelijk niveau en vindt het belangrijk om dat ook op gemeentelijk niveau te doen. “Er zijn groepen die relatief eenvoudig aan het werk komen en blijven, zeker op de huidige arbeidsmarkt. Maar er zijn ook groepen die achterblijven. Zij zijn arbeidspotentieel dat we moeten benutten”, zegt Elisa. Peter vult aan: “Onze overtuiging is dat gemeenten bij deze groepen met maatwerk veel meer kunnen bereiken. Dat begint met meer inzicht. Elk nieuw inzicht is al vooruitgang. Daarom ben ik blij dat verschillende gemeenten zich al bij ons hebben gemeld. Ik hoop dat meer gemeenten data gaan benutten voor hun re-integratiebeleid en zich meer gaan richten op de groepen die dat het hardst nodig hebben. Wij helpen graag!”

Neem contact op met Peter van Nes

Peter van Nespvnes@iroko.nl, 06 – 2011 4244.