Peter van Nes

Peter van Nes

Interimmanager, projectleider, adviseur, onderzoeker en partner bij Iroko

Brede kennis en ervaring in het sociaal domein

Van huis uit is Peter econoom. Inmiddels is hij bijna 15 jaar werkzaam in de wereld van de sociale werkvoorziening (SW) en Participatiewet. In de loop der jaren heeft hij op dit terrein zodanig veel juridische, financiële, marketing- en HR-kennis opgedaan dat opdrachtgevers hem graag inschakelen voor de meest uiteenlopen opdrachten en rollen. Bijvoorbeeld onderzoek doen naar het omvormen van een SW-bedrijf tot een bedrijf voor een bredere doelgroep. Projectleiding voor het opheffen van een regionale SW-organisatie en voortzetting bij één gemeente. Kwartiermaken voor het integreren van SW-arbeidsplaatsen in de gemeentelijke organisatie. Interimmanagement bij bedrijven waar mensen onder beschutte omstandigheden mooie producten maken, bijvoorbeeld campingmeubelen en schoolmeubelen.

Oplossingen voor de lange termijn

Peter is gedreven om mensen die moeilijk meekomen op de arbeidsmarkt een goede plek te bieden. Om oplossingen te bieden die niet alleen nu werken, maar ook vele jaren later nog. Daarvoor maakt hij graag degelijke analyses, geeft inzicht in scenario’s, keuzes en consequenties, geeft eerlijk advies en voert dit het liefst oo