Hoe je samen een regenbooggemeente kleur geeft

6 mei 2021

Hoe je samen een regenbooggemeente kleur geeft

Hoe kun je als gemeente de acceptatie van LHBTI’s vergroten? Hoe vind je draagvlak? Wat doe je als gemeente zelf en wat laat je over aan maatschappelijke partners? Jaco van Velden (Iroko) ontwikkelde samen met alle betrokkenen in Hoeksche Waard een vernieuwd en gedragen werkplan.

In 2019 werd Hoeksche Waard een regenbooggemeente: een gemeente die beleid ontwikkelt voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen (LHBTI’s). Na een opstartfase was eind 2020 de vraag: hoe geven we de komende twee jaar kleur aan Hoeksche Waard als regenbooggemeente?

Concrete stappen

Namens de gemeente ging Iroko in gesprek met alle tien maatschappelijke partners, zoals gemeente, politie, sportverenigingen, zorginstellingen en kerken. Jaco: “We constateerden dat er bij alle partijen draagvlak was voor concrete stappen om de inclusie van de LHBTI-gemeenschap verder te verbeteren. Niet alleen de gemeente, ook de andere partijen hadden daarover ideeën en voornemens. Zoals roze kerkdiensten en activiteiten om de acceptatie van LHBTI’s bij sportverenigingen te verbeteren.”

Sturen of loslaten?

Met het oog op een werkplan dat door iedereen gedragen zou worden, ook door mensen waarvoor dit thema gevoelig ligt, ging Jaco in gesprek over ieders rol. Te beginnen bij die van de gemeente. “De Raad voor Openbaar Bestuur stelde in het rapport Loslaten in Vertrouwen uit 2012 al dat de overheid een bescheiden rol past als dat de vitaliteit van de samenleving ten goede komt. Met die bril op zijn we het werkplan gaan maken.”

Samen bouwen

De gemeente heeft gekozen voor een minder sturende rol en meer ruimte voor de andere maatschappelijke partners. De gemeente draagt daarom het voorzitterschap van de werkgroep over en de werkgroep krijgt meer vrijheid om te bepalen hoe zij het beschikbare budget inzet. Op die manier bouwen de partners en de gemeente samen aan acceptatie van LHBTI’s, veiligheid voor LHBTI’s, ruimte voor ontmoeting en zichtbaarheid van Hoeksche Waard als regenbooggemeente.

Positief

De gemeente en de maatschappelijke partners zijn positief over het werkplan. Het college van B&W heeft er inmiddels mee ingestemd. Jaco: “We hebben gewerkt aan vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheid, waardoor Hoeksche Waard de komende jaren verder kan als regenbooggemeente.” Ook Jaco blikt als procesbegeleider positief terug op dit project: “We hebben een open gesprek gevoerd en op een pragmatische manier concrete stappen gezet!”

Op 24 april 2021 werd in het Algemeen Dagblad aandacht besteed aan het Werkplan Regenbooggemeente Hoeksche Waard.

Meer informatie

Spelen er in uw gemeente ook vragen rond regenboogbeleid en inclusie? Of zoekt u wegen om samen met partners maatschappelijke vraagstukken op te pakken? Neem dan contact op met Jaco van Velden.