6 mei 2022

Nader voorlopige budgetten 2022 Participatiewet bekend

Het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft op vrijdag 29 april de nader voorlopige budgetten Participatiewet bekend gemaakt. Wij hebben een overzicht gemaakt van de verschillen tussen de voorlopige en nader voorlopige budgetten per gemeente.

Het macrobudget voor uitkeringen Participatiewet is naar beneden bijgesteld op grond van de realisaties 2021 en de conjunctuurvoorspellingen van het Centraal Planbureau. De verdeling van het macrobudget over gemeenten is ongewijzigd, dus de procentuele afname t.o.v. het voorlopige budget is voor elke gemeente gelijk.

Het macrobudget voor loonkostensubsidies (LKS) is met 10 miljoen euro naar beneden bijgesteld. Dit is het saldo van een neerwaartse bijstelling op basis van het gerealiseerde volume (- 22 miljoen euro) en een opwaartse bijstelling op basis van de gerealiseerde prijs (+ 12 miljoen euro). Het overzicht dat onder dit artikel te vinden is laat per gemeente het verschil zien tussen het nader voorlopig budget en het voorlopig budget (bekend gemaakt op 1 oktober 2021). Bij een aantal gemeenten is sprake van aanzienlijke verschillen zowel naar boven als naar beneden.

Daarbij moet worden aangetekend dat bij het voorlopige budget de verdeling van het LKS-budget was gebaseerd op de LKS-realisaties in 2020. De nader voorlopige budgetten zijn gebaseerd op de voorlopige realisaties voor 2021 die naar voren komen uit het Beeld van de Uitvoering. Bij de definitieve vaststelling van de budgetten (in september 2022) wordt de verdeling gebaseerd op de definitieve realisatiecijfers voor 2021 volgens SiSa. Wij verwachten daarom dat het definitieve LKS-budget voor een aantal gemeenten nog kan wijzigen t.o.v. het nu bekend gemaakte nader voorlopige budget.

Het overzicht van de nader voorlopige budgetten Participatiewet per gemeente vindt u hier.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter van Nes. Dat kan ook wanneer u nadere informatie zou willen over de gevolgen voor uw gemeente.