2 juni 2021

Meicirculaire: macrobudget Wsw met 2,11% verhoogd

Het Rijk heeft de Meicirculaire 2021 gepubliceerd. In dit artikel gaan we in op de belangrijkste ontwikkelingen in het Wsw-budget en de andere budgetten voor de doelgroep met een arbeidsbeperking.

Macrobudget Wsw met 2,11% verhoogd

Het macrobudget Wsw is in de meicirculaire 2021 met 2,11% verhoogd vanwege de loonprijsontwikkeling (LPO). Onderstaande tabel geeft het verhoogde macrobudget Wsw en het macrobudget in de septembercirculaire 2020.

De afspraak tussen werkgevers en vakbonden tot en met 2020 was dat de LPO werd ingezet voor de verhoging van de CAO-lonen van de SW-medewerkers. Ook in het onderhandelaarsakkoord over de CAO 2021 – 2025