Iroko en SEOR geven inzicht in de effectiviteit van re-integratie

15 november 2023

Van bijstand naar werk: zó gaat het nu met baanvinders uit de IJsselgemeenten

“Hoe gaat het met de mensen die in de IJsselgemeenten uitstromen uit de bijstand naar werk, ook na langere tijd? Zijn onze oud-cliënten nog aan het werk – en in wat voor banen? Als zij weer werkloos zijn: om welke groepen gaat het dan vooral? We waren nieuwsgierig, ook met het oog op beter onderbouwde beleidskeuzes”, vertelt Frans van der Meij, directeur IJsselgemeenten. Iroko en SEOR zochten het uit en vergeleken de uitkomsten met andere gemeenten.

“Onze eigen cijfers toonden aan dat we onze doelstellingen voor uitstroom uit de bijstand halen. Mooi natuurlijk. Maar hoe duurzaam is die uitstroom eigenlijk? Na een halfjaar houden veel tijdelijke contracten op. Hoeveel mensen hebben na vier jaar nog een (vaste) baan? En welke groepen mensen hebben meer ondersteuning en maatwerk nodig om aan het werk te blijven? Dit wilden we als organisatie graag weten en ook bestuurlijk was er behoefte aan deze inzichten”, zegt Frans. Het aanbod van Iroko en SEOR (een onafhankelijk bureau voor sociaal-economisch onderzoek gelieerd aan de Erasmus Universiteit) om deze analyses te maken, was welkom.

74% aan het werk

De centrale vraag was: in hoeverre is de uitstroom uit de bijstand naar werk bij IJsselgemeenten in periode 2015-2021 duurzaam? Frans: “Ik verwachtte een grotere groep ‘draaideurklanten’. Dat viel mee. Van onze cliënten heeft 52% vrijwel de hele tijd na het vinden van de eerste baan een tijdelijke of vaste baan (cluster 1). Daarnaast heeft 26% na verloop van tijd geen werk meer en een uitkering (cluster 2). En 22% werkt vrijwel de gehele tijd in uitzend- en oproepbanen (cluster 3). 74% heeft dus vrijwel de hele periode na uitstroom werk gehad en blijkt nog steeds aan het werk. Een prima uitkomst. Waar we ook blij mee zijn, is dat we op sommige onderdelen onderscheidend  scoren ten opzichte van de andere gemeenten en samenwerkingsverbanden in onze regio. Het was goed om te constateren dat de meeste organisaties in de benchmark goede scores hadden op de duurzaamheid van de uitstroom.”

Blijven investeren

Het onderzoekt bevestigt dat mensen die doorgaans moeilijker aan het werk komen ook minder lang aan het werk blijven. Denk aan vijftigplussers, statushouders en mensen met een laag opleidingsniveau. Ook mensen die starten in een kleine deeltijdbaan blijven minder lang aan het werk. Frans: “Deze groep, cluster 2 in het onderzoek, daar zijn wij van. Vaak hebben deze mensen op meerdere gebieden problemen, bijvoorbeeld met taal- of digitale vaardigheid, gezondheid, wonen en relaties. In deze groep moeten we blijven investeren, ook als het economisch tegenzit. Voor de best bemiddelbare cliënten kunnen we samenwerken met uitzendbureaus. Voor de groep in de meest kwetsbare posities gaan we bij IJsselgemeenten het aantal opstapbanen met loonkostensubsidie uitbreiden.”

Aanrader voor besluitvorming

Frans is te spreken over de samenwerking met Iroko en SEOR. “Het onderzoek heeft ons weinig tijd gekost. We hoefden alleen een aantal geanonimiseerde bestanden aan te leveren.” Iroko en SEOR koppelden de bestanden van de IJsselgemeenten aan data van het CBS en maakten zo de arbeidsmarktpatronen van baanvinders inzichtelijk. Deze patronen zijn voor verschillende (aandachts)groepen geanalyseerd, bijvoorbeeld jongeren, ouderen of statushouders. Frans besluit: “Dit onderzoek is een aanrader voor gemeenten en samenwerkingsverbanden. Het geeft je houvast bij politieke besluitvorming.”

Meer informatie

Lees dit nieuwsbericht. Of neem contact op met Peter van Nes, pvnes@iroko.nl, 06 – 2011 4244.