Werk en inkomen

Effectieve dienstverlening Werk & Inkomen

Iroko ondersteunt gemeenten en uitvoeringsorganisaties Werk & Inkomen met advies, interim- of projectmanagement gericht op een effectieve dienstverlening voor inwoners met een uitkering of een afstand tot de arbeidsmarkt. Hieronder een selectie van recente opdrachten.

Projectleider Energie en Armoede – Gemeente Noordwijk

Iroko levert de projectleider Energie en Armoede. Gelet op de gestegen energiekosten en de betalingsproblemen die dat met zich meebrengt voor inwoners, ondernemers en instellingen, wil het college van Noordwijk inzicht hebben in het handelingsperspectief.

Onderzoek Duurzaamheid Uitstroom Bijstand – GR IJsselgemeenten

Onderzoek naar de duurzaamheid van de uitstroom uit de bijstand en hoe de loopbanen van inwoners na hun re-integratie verlopen, met verbijzonderingen naar persoonskenmerken en kenmerken van de eerste baan.  Geeft ook inzicht in welke sectoren inwoners werk vinden en behouden. In samenwerking met onderzoeksbureau SEOR.

Senior beleidsadviseur Armoede, inkomen en werk – Gemeente Bergen op Zoom

Iroko levert een senior beleidsadviseur gericht op armoede, inkomen en werk.

Onderzoek netto-effectiviteit private re-integratietrajecten – gemeente Eindhoven

Onderzoek samen met SEOR (Sociaal Economisch Onderzoek Rotterdam) naar de effectiviteit van private re-integratietrajecten die worden ingezet door de gemeente Eindhoven. Mede op basis van micro-data.

Onderzoek netto-effectiviteit re-integratie – gemeente Gilze en Rijen

Onderzoek samen met SEOR (Sociaal Economisch Onderzoek Rotterdam) naar de effectiviteit van de re-integratietrajecten die worden ingezet door de gemeente Gilze en Rijen. Mede op basis van micro-data.

Programmamanager Kandidaatbenadering Werkbedrijf Den Haag i.o. – Gemeente Den Haag

In het proces van de vorming van het Werkbedrijf Den Haag levert Iroko de programmamanager voor de het programma Kandidaatbenadering.

Projectleider Segmentering en Arbeidsmarktrelevant Handelen – Gemeente Den Haag

Iroko levert de Gemeente Den Haag de projectleider Segmentering en Arbeidsmarktrelevant handelen in het proces om te komen tot een nieuw werkbedrijf voor de Gemeente Den Haag.

Beleidsadviseur/projectsecretaris – Werk & Inkomen Hoeksche Waard

Iroko biedt Werk & Inkomen Hoeksche Waard in 2018 beleidsmatige ondersteuning bij de versterking van de cliënt- en werkgeversbenadering.

Onderzoek effectiviteit re-integratie – Rekenkamer Gemeente Stichtse Vecht

Onderzoek naar de effectiviteit van de uitvoering van re-integratie voor de Rekenkamer van de gemeente Stichtse Vecht. Iroko voert het onderzoek uit samen met onderzoeksbureau SEOR.

 Interim-manager WSP – Gemeente Den Haag

Iroko levert het Werkgeversservicepunt van de gemeente Den Haag een interim-manager. Deze interim-manager geeft binnen de WSP-organisatie leiding aan een uitvoeringsteam.

Strategisch adviseur/directiesecretaris – Werk & Inkomen Hoeksche Waard

Een senior adviseur van Iroko ondersteunt Werk & Inkomen Hoeksche Waard als strategisch beleidsadviseur/directiesecretaris. Onderdeel van de opdracht is strategische advisering van de directie van WIHW op het brede taakveld van WIHW (inkomen, schulddienstverlening, werk/participatie en werkleerbedrijf) en verbinding van WIHW aan het bredere sociaal domein.

Programmamanager Brugplekken 2.0, Werkgeversservicepunt (WSP), Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeente Den Haag

Herontwikkeling programma van de Haagse re-integratie/werkervaringsplekken. Onder andere: herontwikkeling methodiek/aanpak, aanpassing van werkprocessen in de re-integratieketen, versterking samenwerking WSP-SW bedrijf en versterking verbinding met Participatie en het accountmanagement WSP.

Procesmanager WSP Den Haag – Haeghe Groep, Werkgeversservicepunt (WSP), Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Den Haag

Opdracht van de procesmanager is om de verbinding en versterking tussen het Werkgeversservicepunt (WSP) en het SW-Bedrijf Haeghe Groep. Onder andere: verbinden programma Participatiewet en het veranderprogramma van het SW-bedrijf, initiëren van meer samenwerking op werkgeversbenadering en procesmanager van de inkoopafspraken van re-integratie/werkervaringsplekken en Beschut Werk vanuit SZW bij de Haeghe Groep.