Coalitieakkoord 2021 - 2015

23 december 2021

Hoofdpunten coalitieakkoord voor het lokaal sociaal domein

Het coalitieakkoord van kabinet Rutte IV is inmiddels een week uit. Wat betekent het coalitieakkoord voor het lokaal sociaal domein? Wij zetten de belangrijkste hoofdpunten op een rij in een infographic.

Bestaanszekerheid en werk

Het nieuwe kabinet investeert in bestaanszekerheid, kansengelijkheid, de arbeidsmarkt en in het tegengaan van discriminatie. Goed nieuws is ook dat professionals in de uitvoering meer ruimte krijgen voor maatwerk en om waar dat nodig is af te wijken van de wet. Tegelijk is ook nog veel onduidelijk. Er wordt door het kabinet weliswaar structureel 500 mln per jaar geïnvesteerd in werk, armoede en schulden, maar op zo’n breed terrein is zo’n bedrag niet meteen genoeg. Ook wordt verrassend genoeg (nog) geen woord gewijd aan de rol van sociaal ontwikkelbedrijven. Dit ondanks twee moties die hierover zijn aangenomen in de Tweede Kamer. Er komen meer beschutte banen, maar onduidelijk blijft hoeveel en wat het financieel kader daarbij is. Ook komt er meer ruimte voor bijverdienen naast de uitkering, maar hoe wordt voorkomen dat volledige uitstroom uit de uitkering daardoor minder lonend is, moet nog duidelijk worden.

Jeugd

De plannen van het kabinet met de jeugdzorg geven nieuwe uitdagingen. Weliswaar komt er in 2023 en 2024 veel geld bij, maar daarna daalt het budget weer fors. Het kabinet wil ten opzichte van 2023 een bezuiniging realiseren door normering van behandeltijden of (her)introductie van eigen bijdragen. Ook de voorgenomen splitsing van jeugdzorg en complexe jeugdzorg (waaronder de jeugd-ggz) kan de integraliteit van de aanpak onder druk zetten.

Grensvlak met het fysieke en veiligheidsdomein

De integraliteit op het grensvlak fysiek-sociaal en veiligheid-sociaal zet door met nieuwe plannen om ouderen langer thuis te laten wonen en de inzet van het sociaal domein om afglijden van jongeren naar de criminaliteit te voorkomen.

Doorpraten of de infographic ontvangen?

Graag gaan wij met u in gesprek om verder te verkennen wat het coalitieakkoord betekent voor uw lokale situatie. Ook kunt u onze infographic als pdf ontvangen. U kunt hiervoor contact opnemen met Peter van Nes of Jaco van Velden.