2 juni 2023

Meicirculaire 2023: hogere bijdrage per Wsw-medewerker en extra toevoeging in september vanwege bijzondere toename WML

De Meicirculaire van het Rijk is weer uit. Daaruit komt naar voren dat het Rijk de uitstroom van het aantal Wsw-medewerkers hoger inschat dan voorheen. Financieel betekent dat dat er per Wsw-medewerker de komende jaren een hogere rijksbijdrage beschikbaar is. Het kabinet voegt in september 2023 26,6 miljoen euro toe aan de rijksbijdrage vanwege de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023.

Wij denken dat dit bedrag niet voldoende is om (samen met de reguliere LPO van 1,93 procent per 1 januari 2023) de effecten van de stijging van het wettelijk minimumloon volledig te compenseren. Dit is echter afhankelijk van de precieze opbouw van het loongebouw in de SW-uitvoeringsorganisatie.

Meer informatie en een verdiepende analyse is te vinden in deze notitie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter van Nes. Dat kan ook wanneer u nadere informatie zou willen over de gevolgen voor uw gemeente of sociaal werkbedrijf.