Wim Schreuders

Interimmanager en associate bij Iroko

Empathisch manager en adviseur die samen met mensen resultaten boekt

Wim Schreuders is sterk in het boeken van resultaten voor de organisatie waarin hij werkt. Hij verbindt zich met de inhoud van het werk en met de mensen die er werken. Hij werkt vanuit de visie dat verandermanagement in de kern gaat over het managen van je eigen gedragsverandering.

Passie voor het publieke domein

Wim heeft een passie voor het werk van gemeenten, sociale werkbedrijven en Participatiebedrijven. Hij was en is nauw betrokken bij de decentralisaties van het Rijk naar gemeenten en met name de Participatiewet. In dat kader heeft hij meerdere fusies en andere veranderingsprocessen bij gemeenten en gemeenschappelijke regelingen begeleid. Op het trackrecord van Wim staan lastige ‘klussen’. Hij was bijvoorbeeld als algemeen directeur eindverantwoordelijk voor de fusie van de Sociale Dienst van Amsterdam.

Samen resultaten boeken leidt tot een andere cultuur

Resultaten boeken binnen de afgesproken termijn. Om dit te bereiken inspireert Wim zijn team om er samen echt voor te gaan. Wim werkt graag met mensen en mensen werken graag met hem. Complexe veranderingen brengt hij terug tot de essentie. Al werkende weg ontstaat een nieuwe cultuur. Een cultuur waarin mensen resultaten boeken omdat ze zich samen committeren aan het doel.

Door het jarenlang werken in complexe politiek bestuurlijke omgevingen, is Wim goed in staat om teams, organisaties, besturen of colleges waarin lastige of verstoorde verhoudingen zijn, te ondersteunen bij het realiseren van een effectieve samenwerking. Alhoewel hij vele jaren eindverantwoordelijk was, heeft hij als adviseur ook veel plezier aan een meer ondersteunende taak.

Wim woont met zijn vrouw in ’t Goy (Houten). Hij is secretaris van Stichting Mooi ’t Goy en zet zich in voor de leefbaarheid van zijn dorp. Regelmatig rijdt hij als chauffeur op een touringcar en maakt hij van schoolreisjes of personeelsfeesten een bijzondere dag.

Maak kennis met ons team

Peter
Petervan Nes
Jaco
Jacovan Velden
Joost
JoostClarenbeek
Louise
LouiseWillems
Olette
OletteKoops
Jan Rob
Jan Robvan Leeuwen
Udo
UdoPossel
Wim
WimSchreuders